ویدیو مارکتینگ (Video Marketing) یا بازاریابی ویدیویی یا به اصطلاح تبلیغات ویدیویی یکی از شاخه‌های بازاریابی اینترنتی است که در جریان آن از فیلم و ویدیو به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌شود. ویدیو مارکتینگ باید به خیلی سال‌های قبل برگردد و این نشان می‌دهد که این شیوه بازاریابی حتی از پیدایش اینترنت نیز قدیمی‌تر است.

یکی از بهترین بازدهی ها و پرطرفدارترین سبک های بازاریابی همان طور که گفته شد ویدیو مارکتینگ است که امروز در پلتفرم های مختلف مثل یوتیوب بسیار بسیار اسمش را می شنویم که ولاگرهای مختلفی در این عرصه فعالیت می کنند .